- Vores hovedområde er IT Support, så har du en computer der ikke virker, en printer der ikke kan skrive ud eller måske et trådløst netværk der er ustabilt, så kontakt mELI på tel. 2277 3522, så finder vi en løsning. link Kontakt information

Gråkjær Staldbyg

Ved vores første møde med Gråkjær Staldbyg, var ønsket at de ansatte skulle kunne bestille deres middagsmad via Gråkjærs intranet (Intern hjemmeside) baseret på en Sharepoint løsning. Systemet skulle være let at bruge og sætte op, både for bestilleren og receptionen der står for maden.
Systemet blev oprettet således at man som bruger kunne gå ind på et menupunkt "Madbestilling" og få fremvist madplanen for den aktuelle uge. Brugeren vælger derfra hvilken og hvor meget mad han ønsker, evt. Om der skal bestilles til en eksternt besøgende. Af hensyn til madbestillingen blev systemet lavet således at sidste mulighed for at ændre sin bestilling var kl. 9 om morgenen, derefter blev bestillingerne låst og forsøg på ændringer skulle således gå igennem receptionen.

Næste skridt i processen var så at den madansvarlige kunne se en oversigt over hvem og hvor meget der var bestilt, samtidig blev der printet en oversigt til de ansatte for at minimere muligheden for at man tog en forkert ret.
Sidste del i systemet gik til løn-afdelingen som ved et tastetryk kunne se hvor meget de enkelte havde spist for, og dermed skulle afregnes for i den aktuelle periode.
Systemet er blevet flittigt brugt af Gråkjærs store medarbejderflok, og senere udbygget til at dække flere afdelinger, således at ansatte også kunne bestille mad ved besøg i andre afdelinger.

Siden er der blevet udviklet meget til Gråkjær, bl.a. Online kørselsregistrering til både egen og firmabiler, hvor alle registreringer godkendes af afdelingslederen og derefter af HR afdelingen for til sidst at blive ført med ind i lønsystemet.
I samme stil er der lavet et system til håndtering af ferie, sygdom, helligdage mm. Som igen er fuldt ud integreret med Gråkjærs Active Directory (AD) opbygning, og derfor altid er opdateret mht. Hvem der godkender de enkelte brugere. Sidstnævnte system har direkte eksportering ind i lønsystemet, så der er ingen ekstra indtastninger for HR/løn-afdelingen når først der er trykket "Godkend!".
Systemerne bliver fortsat brugt, opdateret og udbygget.

Udover det har mELI i "tunge" perioder hjulpet den interne IT afdelingen med support, både IT-telefonpasning, udrykning til opgaver i afdelinger, IT-mand ved messestande mm.

Læs mere om Gråkjær på deres hjemmeside www.Graakjaer.dk.